marker-green

Podstrefa Wałcz ul. Kołobrzeska Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 5659/20

Kontakt w sprawie oferty: Lucyna Kabs- Małecka

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Greenfield
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Inwestycyjne
Powierzchnia: 0.891 ha
Adres: Widełki ul. Kołobrzeska/ Nowomiejska
Cena wywoławcza: 45 zł
Wolna od obciążeń:

Media

oczyszczalnia ścieków

internet

kanalizacja

gaz

prąd

telefon

woda

odprowadzanie deszczówki

POŁOŻENIE: Wałcz, ul. Kołobrzeska

POWIERZCHNIA: Wolne tereny do inwestowania 0.8910ha

PRZEZNACZENIE: Teren przeznaczony na cele przemysłowo— produkcyjne – usługowe,

UZBROJENIE: Główne sieci wodociągowa, energii elektrycznej, gazowa i  komunikacyjne biegną wzdłuż ul. Kołobrzeskiej. Nowoczesna stacja GPZ

CHARAKTER: Niezabudowana, wolna od obciążeń

WŁASNOŚĆ: Gmina Miejska Wałcz

FORMA I METODA ZBYCIA PRAW: Przedsiębiorcy nabywają działki na własność w drodze przetargu za pośrednictwem SSSE, cena gruntu ustalana jest na podstawie dokonywanej wyceny poszczególnej działki

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:

 • Obwodnica miasta w bezpośrednim sąsiedztwie
 • Bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 163 – ul Kołobrzeska
 • Droga krajowa nr 10 – w odległości 2,5 km
 • Droga krajowa nr 22 – w odległości 2,5 km
 • Bocznica kolejowa ok. 1 km

DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW:

 ENERGIA ELEKTRYCZNA

 dostępna moc: 2,5 MW, napięcie 15 kV

 

GAZ ZIEMNY

średnica rury:160mm, 125 mm, 90 mm ,

dostępna objętość: 200m3/h

WODA

dostępna objętość: 48m3 /24h

 

 

 

 • Położenie

  Nazwa lokalizacji

  Ul. Kołobrzeska 5659/20

  Miasto / Gmina

  Wałcz

  Powiat

  Wałecki

  Województwo

  Zachodniopomorskie

 • Powierzchnia nieruchomości

  Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

  8910

  Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

  24.4206 ha

 • Cena

  Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

  45

 • Informacje dotyczące nieruchomości

  Własciciel / właściciele

  Gmina Miejska Wałcz

  Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

  T

  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  Teren przeznaczony na cele produkcyjne i usługowe

 • Charakterystyka działki

  Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

  RIVa RIVb, RV

  Różnica poziomów terenu [m]

  2

  Obecne użytkowanie

  Teren nieużytkowany

  Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

  N

  Opis zanieczyszczenia

  Nie występują

  Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

  N

  Opis rodzajów odpadów

  Nie występują

  Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

  N

  Przeszkody podziemne (T/N)

  N

  Opis przeszkód podziemnych

  Nie występują

  Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

  N

  Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

  Nie występują

  Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

  T

  Opis istniejących ograniczeń ekologicznych

  Natura 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu - Wykluczenie inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko

  Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

  N

 • Ograniczenia budowlane

  Procent dopuszczalnej zabudowy

  70

  Ograniczenia wysokości budynków [m]

  16

  Inne, jeśli występują

  Brak informacji

 • Połączenia transportowe

  Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

  Droga Wojewódzka nr 163, blisko drogi krajowejnr 22 i nr 10

  Autostrada / droga krajowa [km]

  Droga krajowa nr 22 w odległości około 2500 m, Droga Krajowa nr 10 w odległości około 300 m. W trakcie budowy jest obwodnica miasta w bezpośrednim sąsiedztwie

  Kolej [km]

  2

  Bocznica kolejowa [km]

  3

  Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

  Goleniów 140 km, Poznań - 120 km

  Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

  Szczecin - 140 km, Poznań - 120 km, Toruń - 166 km

 • Istniejąca infrastruktura

  Elektryczność na terenie (T/N)

  T

  Odległość przyłącza od granicy terenu [m]

  200

  Napięcie [kV]

  150

  Dostępna moc [MW]

  25

  Gaz na terenie (T/N)

  T

  Odległość przyłącza od granicy działki [m]

  500

  Średnica rury [mm]

  125

  Dostępna objętość [Nm^3/h]

  200

  Woda na terenie (T/N)

  T

  Czy to woda do celów socjalnych/przemysłowych - opis

  Tak

  Odległość przyłącza od granicy terenu [m]

  500

  Dostępna objętość [m^3/24h]

  48

  Kanalizacja na terenie (T/N)

  T

  Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N)

  T

  Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

  T

  Telefony (T/N)

  T

 • Osoby do kontaktu

  Osoba do kontaktu

  Lucyna, Kabs- Małecka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 67 248 44 71 wew. 30, lkabs@umwalcz.pl